Privacy beleid

Neem contact op

Ons privacybeleid

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Inavanti B.V. verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Inavanti is een besloten vennootschap. Wij zijn gevestigd te Groningen en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77675991.

Dit Privacy Statement beschrijft op duidelijke wijze hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, onder meer met betrekking tot de vraag welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe wij deze gegevens beveiligen. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website, via e-mail of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken volgens de in dit Privacy Statement beschreven wijze. Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Dit kan alleen tot gevolg hebben dat wij onze dienstverlening niet optimaal op jou af kunnen stemmen en je niet van al onze diensten gebruik kan maken.

Welke gegevens worden verwerkt en waarom

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens met het hoofddoel om talenten aan werkgevers te koppelen en gerelateerde en versterkende diensten te kunnen leveren op gebied van arbeidsbemiddeling. In overleg met onze klanten en kandidaten streven wij binnen het gehele wervingsproces naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening gekoppeld aan snelheid, effectiviteit en resultaat.

Het hangt af van de manier waarop je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of website, welke gegevens we van je verwerken. We delen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen voor marketingdoeleinden.

Wanneer je alleen onze website bezoekt

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we met behulp van Google Analytics een beperkte hoeveelheid gegevens via het gebruik van cookies. Het gaat dan bijvoorbeeld om jouw IP-adres als onderdeel van de technische uitwisseling tussen de systemen en jouw browser, geschatte locatie (op basis van IP-adres), de internetbrowser die je gebruikt en je websitegedrag en activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, sollicitaties, favoriete vacatures en instellen van een e-mailalert). Wij verwerken deze gegevens zodat wij de website beter af kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen en daarmee een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat wij jouw toestemming hiervoor hebben gekregen. Indien je wilt weten welke cookies je accepteert of indien je cookies wilt uitschakelen, kun je dit doen via jouw browserinstellingen.

Wanneer je als kandidaat direct solliciteert op een vacature

Wanneer je direct wil solliciteren op een vacature of een account aanmaakt via onze website, vragen wij je mogelijk een of meer van de volgende (persoons)gegevens in te vullen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Woonadres;
 • Cv met de daarin door jou beschreven (persoons)gegevens.

Met welk doel?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze taken als arbeidsbemiddelaar te kunnen uitvoeren. Meer specifiek verwerken wij jouw persoonsgegevens om:

 • Je te kunnen identificeren en jouw mogelijke geschiktheid voor een functie of toekomstige functies bij werkgevers te kunnen onderzoeken;
 • Een account voor je te kunnen aanmaken en je zo op te kunnen nemen in ons bestand;
 • Je te kunnen bemiddelen naar werk (per e-mail ,telefonisch, LinkedIN/andere social media kanalen of per WhatsApp/sms);
 • Een screening te kunnen uitvoeren (als dat noodzakelijk is);
 • Je voor te kunnen stellen aan een potentiële werkgever;
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling te kunnen stimuleren door je tests aan te bieden;
 • Je via e-mail relevante informatie te sturen, zoals Job-alerts, rapportages en berichten over events.

Welke grondslag?

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is het uitvoeren van de afspraken c.q. overeenkomst die we met jou hebben met betrekking tot arbeidsbemiddeling of ons gerechtvaardigde belang. Als wij jouw gegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang, heb je het recht om op ieder gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Het maken van bezwaar heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking voorafgaand aan die intrekking.

Aangezien we je graag zo goed en effectief mogelijk willen helpen bij het vinden van een nieuwe baan en dus de overeenkomst die we met jou hebben zo goed mogelijk willen uitvoeren, beschouwen we jouw toestemming voor het versturen van aan onze diensten verbonden mailingen, bijvoorbeeld een vacaturemailing of een Job Alert, als gegeven, tenzij je hiertegen bezwaar maakt of totdat je deze toestemming intrekt. Het voordeel van de vacaturemailing is dat dit ons in staat stelt om je bestaande en toekomstige vacatures voor te stellen, waardoor de kans dat we een nieuwe baan c.q. interessante werkgever voor je vinden aanzienlijk groter wordt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken middels het versturen van een e-mail naar info@in-avanti.nl.

Wanneer je als kandidaat of als (potentiële) opdrachtgever contact met ons opneemt

Wanneer je als kandidaat contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het formulier op onze website, of via een ander kanaal (bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of social media), verwerken wij bepaalde (persoons)gegevens:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • De vragen of opmerkingen die je vermeldt in het contactformulier of in jouw bericht.

Wij verwerken ook persoonsgegevens van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers. In voorkomende gevallen, zoals wanneer een contactpersoon een offerte opvraagt of een belafspraak inplant, gaat het dan bijvoorbeeld om de voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met deze contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Met welk doel?

We gebruiken de door jou verstrekte (persoons)gegevens om je vraag of bericht te beantwoorden en je bijvoorbeeld, afhankelijk van je vraag of opmerking, te adviseren ten aanzien van onze diensten.

Welke grondslag?

De verwerking van bovenstaande (persoons)gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom je contact met ons opneemt, je te adviseren of je te helpen bij je vragen.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

Wij begrijpen dat het veilig bewaren van jouw persoonsgegevens erg belangrijk is. De persoonsgegevens die in onder meer onze database zijn opgeslagen worden beschermd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking door gebruikmaking van adequate elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van deze gegevens. Wij spannen ons in om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar houd bij het verzenden van persoonsgegevens rekening met het feit dat de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden worden, niet volledig te garanderen is.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaren wij persoonsgegevens van kandidaten zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden voor maximaal 5 jaar bewaren.

Inzage, correctie en wijziging en andere rechten die jou toekomen

Door een email te sturen naar info@in-avanti.nl kun je:

 • Inzien welke persoonsgegevens wij van jou hebben;
 • Jouw eerder gegeven toestemming intrekken of bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking;
 • De gegevens die wij van jou hebben laten wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;
 • Verouderde gegevens door ons laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer wij deze wettelijk gezien niet nog langer moeten bewaren;
 • Je gegevens over laten dragen aan een derde partij, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de persoonsgegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Mocht jij het onverhoopt niet eens zijn met de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt en/of andere bezwaren hebben met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens, bestaat voor jou de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Indien je je bedenkingen hebt of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt, dan kun je dat aan onze Privacy Officer laten weten via het emailadres info@in-avanti.nl.

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen aan onze Privacy Officer via info@in-avanti.nl of via:

Inavanti B.V.
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
T: 0645501465